Objavljeno: 11.10.2018 u 18:07
PRAVILA IGRE NAGRAĐIVANJA GLEDATELJA „M1 FILM – osvoji najnoviji iPhone“

PRAVILA IGRE NAGRAĐIVANJA GLEDATELJA „M1 FILM – osvoji najnoviji iPhone“


PRAVILA IGRE NAGRAĐIVANJA GLEDATELJA „M1 FILM – osvoji najnoviji iPhone“

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj igre nagrađivanja gledatelja „M1 FILM – osvoji najnoviji iPhone“ (u nastavku “Nagrađivanje gledatelja”) je M1 FILM d.o.o., Ribnička 61, 10000 Zagreb, OIB:17515243051   (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA Nagrađivanja gledatelja

Igra nagrađivanja gledatelja provodi se u vremenskom razdoblju od 21:00 sati 11.10. 2018. do istog dana 11.10.2018. godine do 23:59 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora. (https://www.facebook.com/M1Film)

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Pobjedniku/ci u igri Nagrađivanja gledatelja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručena sljedeća nagrada:

1x iPhone XS 64GB za korisnika operatora iz Hrvatske te 1X iPhone XS 64GB za korisnika operatora iz Bosne i Hercegovine; 10X "M1 poklon pakteta" za korisnike operatora iz Hrvatske i 10X "M1 poklon paketa" za korisnike operatora iz Bosne i Hercegovine; "M1 poklon paket" sadrži: 6 DVD-a sa 7 filmskih naslova

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u igri nagrađivanja gledatelja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te osobe sa prebivalištem u republici Bosni i Hercegovini, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U IGRI NAGRAĐIVANJA GLEDATELJA

Sudjelovati u igri Nagrađivanja gledatelja možete ako odgovorite na postavljeno pitanje koje će biti postavljeno na svim M1 filmskim kanalima,  u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u 21:00 sati 11.10.2018. Sudjelujući u igri Nagrađivanja gledatelja, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ove igre Nagrađivanja gledatelja.

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja u igri Nagrađivanja gledatelja dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Nagradit ćemo 1 osobu iz Hrvatske te 1 osobu iz Bosne i Hercegovine nagradom iPhone koje prve daju ispravne odgovore, a sljedećih 10 iz Hrvatske i 10 iz Bosne i Hercegovine koji daju ispravne odgovore "M1 poklon paketima". Imena dobitnika bit će objavljena na zidu facebook stranice M1 Film-a ispod objave 11.10.2018.

Dobitnici koji u roku 48 sati ne dostave podatke potrebne za preuzimanje nagrade gube pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti nove dobitnike.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj igri Nagrađivanja gledatelja, Sudionici prihvaćaju Pravila ove igre Nagrađivanja gledatelja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom u ovoj igri nagrađivanja gledatelja.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika igre Nagrađivanja gledatelja stranke će sve sporove iz ove igre Nagrađivanja gledatelja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovoj igri nagrađivanja Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagrađivanju gledatelja.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ove igre Nagrađivanja gledatelja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima igre Nagrađivanja gledatelja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu igre Nagrađivanja gledatelja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik igre Nagrađivanja gledatelja ima pravo tijekom igre Nagrađivanja gledatelja odustati od daljnjeg sudjelovanja u igri Nagrađivanja gledatelja, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 12: PREKID IGRE NAGRAĐIVANJA GLEDATELJA

Igra nagrađivanja gledateljačaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu igre Nagrađivanja gledatelja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/M1Film).

 

« Povratak